Medlemsavgift, inomhusträning
– Sektionsavgift erläggs av alla medlemmar, inomhusträning ingår i sektionsavgiften
– Medlemsavgift till SIF huvudförening är obligatorisk och faktureras av huvudföreningen.

Gäster
Gäster får gärna komma med på inomhusträningen i mån av plats. Gäst betalar per gång.

Kajakförvaring
Klubben har ett antal förvaringsplatser för medlemmarnas kajaker, de finns i Saltsjöbaden,
hör av dig till vår kontaktperson för info/villkor/bokning etc.
Utöver sektionsavgift erläggs avgift för kajakplats.

Avgifter:
– Sektionsavgift: 300 kr/år (inkl. Inomhusträning)
– Gäst (ej medlem) inomhusträning: 100 kr
– Kajakplats: 750 kr/år
– Avgift för nyckel (kajakförvaring): 200 kr