Klubben har ett antal förvaringsplatser för kajaker, de finns i Saltsjöbaden nära vattnet. Hör av dig till vår kontaktperson för info/villkor/bokning etc.

Ordningsregler
Nyckel får inte lämnas till annan person utan att själv vara med vid öppnandet av förvaringsutrymmet.
Bilen får ej placeras inom området, parkera på parkeringsplatsen utanför området efter ilastning.
Mycket viktigt att containern är ordentligt låst vid avfärd.
Efter varje tur ska kajaken noga torkas av. Inget vatten får finnas i kajaken. Blöta kapell, flytvästar mm tas med hem.
Kajaken ska vara märkt med namn telefonnummer och medlemsnummer.
För att komma in med bil behövs en brandkårsnyckel, vilken sitter på nyckelringen som kvitteras.
Bommen ska lämnas i det läge som var vid ankomst.
Vi lämnar platsen ”i bättre skick” än när vi kom.

Så här skulle det kunna se ut.